هتل ما

اتاق های هتل ما

رستوران ها و بارها

سالن های جلسات

فعالیت ها

مرکز تراپی درمانی

سالن های جلسات

مرکز کنگره و جلسات ما که درمجموع دارای 3 عدد سالن جلسات می باشد با ساختار معماری متفاوت، سالن بزرگ بدون ستون، ورودی منحصر به فرد و از همه مهمتر با تیم پرسنل حرفه ای خود، سازماندهی های شما را به لحظاتی از یادنرفتنی برای سال های بعد تبدیل می نماید. 
ظرفیت سالن جلسه تائوروث (TAURS) 550 نفره بوده و بصورت تائوروث 1 و تائوروث 2 از دو عدد سالن مجزا برای جلسات می توان از آنها استفاده نمود 
سالن های جلسات ما برای اهداف مختلفی از قبیل مراسم عروسی، کنفرانس ها و سمینارها استفاده می شود 
*همه فعالیت های داخل در تعرفه (کنسپت) و ساعات سرویس ها نسبت به شرایط آب و هوایی فصل ممکن است تغییراتی داشته باشد. در رابطه با این موضوعات تمام حقوق هتل غزل ریزورت تالاس سو (GHAZAL RESORT THALASSO) محفوظ می باشد

تئاتر (نفر) کلاس (نفر) یو (نفر)
بانکت (نفر) ارتفاع (متر) طول (متر) عرض (متر) مساحت (متر مربع) رایگان
تائوروث (TAURUS) 500 300 150 400 3.5 23.5 23.3 480
تائوروث TAURUS 1 260 120 60 180 3.5 11.5 23.3 220
تائوروث TAURUS 2 260 120 60 180 3.5 11.5 23.3 220
پاسه لیس رووم PHASELIS ROOM 70 35 15 40 3.5 9.8 5 50
فویر (ورودی) FOYER 3.5 14.3 14.2 160
TOP