هتل ما

اتاق های هتل ما

رستوران ها و بارها

سالن های جلسات

فعالیت ها

مرکز تراپی درمانی

مرکز تراپی درمانی

غزال بندیس تالاس سو (GHAZAL BENDNIS THALASSO)

در مرکز بندنیس تالاس سو (BENDNIS THALASSO) ما که با معماری ویژه خدمات ارائه می نماید با خدمات و ماساژهای ارائه شده در طول تعطیلات بدن و روح خود را زنده خواهید نمود 
در مرکز بندنیس تالاس سو (BENDNIS THALASSO) ما در کاربردها و مراقبت های مختلف از محصولات 100% طبیعی و آلی استفاده می شود 
بخش های روباز و سرپوشیده، مناطق تفریحی و استراحتی و استخر های تفریحی و استراحت، استخر های سرپوشیده و روباز و مرکز تناسب اندام از سالن های ورزشی شخصی و گروهی تشکیل شده است

TOP